Bisschop Romero

Buste Bisschop Romero in Almere

Waarom? :
De Ambassade van El Salvador in het Koninkrijk der Nederlanden, ter ondersteuning van een groep Almeerders van Salvadoraanse afkomst, die het gebaar van vriendschap willen herdenken waarmee de gezinshoofden met hun families in 1984 in de gelegenheid werden gesteld in Almere, middels politiek asiel, een nieuw bestaan op te bouwen.
De betreffende Salvadoraanse families hebben, sinds hun permanente vestiging in Nederland, het langst in Almere gewoond. In deze stad hebben ze niet alleen als Nederlandse ingezetenen de hier geldende gewoonten en tradities leren omarmen, maar zich ook de Nederlandse normen en waarden eigen kunnen maken . Dank voor die ruimte gaat dan ook in het bijzonder naar Almere en haar inwoners.

De Salvadoraanse gemeenschap verzoekt de gemeente Almere toestemming en steun te geven voor de installatie in de publieke ruimte van een borstbeeld van Oscar Arnulfo Romero y Galdamez, aartsbisschop in San Salvador die wereldfaam verwierf door zijn streven naar vrede en gerechtigheid en naar bestrijding van armoede in San Salvador.

Lange Termijn Doel:

- Versterking van de banden van vriendschap en broederschap tussen de autoriteiten en de bevolking van Nederland.

- Het levend houden van het gedachtegoed van bijzondere mensen als Martin Luther King, Oscar Romero en anderen, zoals deze ook zijn vereeuwigd in de beeldengroep “martelaren uit de 20e eeuw” in de Westminster Abbey in Londen.

- Markering in de jonge Almeerse historie van het moment van instroom van een groep vluchtelingen uit Midden Amerika met een niet te overschatten positieve impact op het leven van betrokkenen.