Lions Almere Veritas

Lions Club ALmere Veritas

Lions Club Almere Veritas is een serviceclub van Lions International. De serviceorganisatie Lions Club International is een wereldwijde vereniging van Lionsclubs waarin mensen vanuit kameraadschap, zonder politieke, godsdienstige of beroepsmatige binding, op vrijwillige basis, verschillende initiatieven nemen voor een betere samenleving.

Met ruim 1,3 miljoen leden vormen de Lions de grootste serviceorganisatie ter wereld. Wereldwijd zijn er in 202 landen 45.000 Lionsclubs en 5.500 Leoclubs.

Lions Club Almere Veritas is opgericht in 2009. We bestaan uit een enthousiaste groep van ongeveer 20 mannen en vrouwen met een nauwe binding (woon of werk) met Almere.

In het kader van het internationale Lionsmotto 'We Serve' (Wij Dienen), richten wij ons op het organiseren van activiteiten ten behoeve van fondsenwerving om daarmee goede doelen te kunnen ondersteunen